Uchwała Nr XXVI/172/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

­

Uchwała Nr XXVI/172/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających w składzie:

  1. Sołtysik Stanisław – przewodniczący
  2. Gnatkowska - Niemasz Izabela – członek
  3. Widulińska Krystyna – członek
  4. Woźniak Krystyna – członek
  5. Wilczyński Waldemar – członek

§ 2.

Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/172/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2004 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2004 14:49 Utworzenie dokumentu. (Wiesława Lis)