Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

­

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 roku, przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia  28  listopada  2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają  dodatkowe  świadczenie   w   wysokości   100     miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4  października  2011 roku, Rada Ministrów przyjęła  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W mieście Złotoryja pomoc będzie wypłacana w przyjętych terminach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku.

Będzie    przyznawał   Dyrektor   Miejskiego    Ośrodka    Pomocy   Społecznej  w Złotoryi działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja.

Osoby zamieszkujące w Złotoryi, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  muszą   złożyć  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 roku.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 roku, wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w  którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :

76 87 83 429    wew.   22.

Wzór wniosku do pobrania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Podmiot udostępniający informację:ul. Bolesław Chrobrego 1
Informację opublikował:Radosław Kichewko
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2011 08:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.10.2011 08:44 Utworzenie dokumentu. (Radosław Kichewko)