Uchwała Nr XXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

­

Uchwała Nr XXIX/194/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 stycznia 2005r.

w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Powołuje się radnego Tadeusza Oleksów w skład Komisji Rewizyjnej.


§ 2.

Powołuje się radnego Waldemara Wilczyńskiego w skład Komisji Rewizyjnej.


§ 3.

Powołuje się radną Jadwigę Rogoż w skład Komisji Rewizyjnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2005 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.