Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gospodarki Odpadami

­

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja


UCHWAŁA NR 0007.XVII.149.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 5 marca 2020 r.


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR 0007.XVIII.152.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 8 kwietnia 2020 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia


UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.322.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja


UCHWAŁA NR 0007.XXV.212.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr 0007.XX.161.2016
Rady Miejska w Złotoryi
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr 0007.XX.160.2016
Rady Miejska w Złotoryi
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja


Uchwała nr 0007.XII.95.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Uchwała Nr 0007.XII.94.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.


Uchwała Nr 0007.XII.93.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


Uchwała nr 0007.XXVII.163.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 lutego 2013 r.
 
zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVI.153.2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy.

 

 

 

 

 

 

Rady Miejska w Złotoryi
z dnia 24 stycznia 2013 r.
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gospodarki Odpadami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2013 22:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2021 21:40 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
30.12.2020 12:23 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
30.12.2020 12:22 Dodano załącznik "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja" (Piotr Rewig)
30.12.2020 12:20 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
01.05.2020 23:01 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
05.06.2019 22:06 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
28.08.2017 15:14 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
04.01.2016 20:04 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
03.10.2013 15:02 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
06.07.2013 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
27.03.2013 23:01 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
27.03.2013 22:46 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
27.03.2013 22:45 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
27.03.2013 22:22 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)