Uchwała Nr 0007.XL.239.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014-2020

­

Uchwała Nr 0007.XL.239.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 maja 2014r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014-2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014-2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  1  stycznia 2014 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XL.239.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2014 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2014 12:57 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)