Uchwała Nr 0007.V.31.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.IV.24.2015 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej Uchwałę

­

Uchwała Nr 0007.V.31.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.IV.24.2015 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/316/2001  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia  27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia   w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów.

Na podstawie  art. 40  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tj. z 2013 r., poz.564)   Rada Miejska w Złotoryi postanawia co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr 0007.IV.24.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 29 stycznia 2015 r.  zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia  25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków  sprzedaży tych napojów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.V.31.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.IV.24.2015 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej Uchwałę
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2015 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.02.2015 11:07 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)