Uchwała Nr 0007.VI.33.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 Marca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta

­

Uchwała Nr 0007.VI.33.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 Marca 2015 r.

w sprawie  uchwalenia „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2015r.”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)  oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 856 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2015r.” w brzmieniu określonym  w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VI.33.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 Marca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2015 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.03.2015 13:14 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)