Uchwała nr 0007.VI.36.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane...

­

Uchwała nr 0007.VI.36.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 r. z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry  uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia, w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz ustalenie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej:
1. Gminą Janowice Wielkie,
2. Gminą Jeżów Sudecki, 
3. Miastem Karpacz, 
4. Miastem Kowary, 
5. Gminą Mysłakowice, 
6. Miastem Piechowice, 
7. Gmina Podgórzyn, 
8. Gminą Stara Kamienica, 
9. Miastem Szklarska Poręba, 
10. Gminą i Miastem Gryfów Śląski, 
11. Gminą i Miastem Lubomierz,      
12. Miastem i Gminą Mirsk, 
13. Miastem i Gminą Wleń, 
14. Gminą Pielgrzymką, 
15. Miastem i Gmina Świerzawa, 
16. Miastem Wojcieszów, 
17. Miastem Złotoryja, 
18. Miastem i Gminą Bolków

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia  26 maja 2014 r.  Nr 0007.XL.235.2014 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 r. Nr 0007.XXXII.190.2013 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.VI.36.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2015 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.03.2015 13:22 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)