Zarządzenie 0050.97.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

­

ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2015
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1, §2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję 11 obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzą osoby wymienione w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/ Robert Pawlowski


Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.97.2015
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 10 maja 2015 r.

OBWODOWE KOMISJIE WYBORCZE
na obszarze Złotoryi
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 zarządzonych na 10 maja 2015


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
z siedzibą w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym “VITBIS”
 Złotoryja, ul. Legnicka 31.

 1. Mateusz Baraniak – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 2. Barbara Dubowska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 3. Wiesław Woźniak – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 4. Kazimierz Rudomina – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 5. Krzysztof Iwiński – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 6. Lidia Dziekan – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 7. Kamil Stępień – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 8. Bożena Miętkiewicz – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
 9. Anna Klag – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
z siedzibą w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Złotoryi, pl. Reymonta 5

 1. Beata Kabanow – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 2. Marta Ćwiek – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 3. Justyna Wojtczak – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 4. Grzegorz Podsiadło – zam. Złotoryja, , zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 5. Agnieszka Nowodyła – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 6. Anna Okręglicka – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 7. Kamila Bernacka – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 8. Barbara Grywaczewska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego
 9. Urszula Jaworska – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi, ul. Kolejowa 4

 1. Magdalena Szewczyk – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 2. Barbara Nocek – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 3. Jerzy Szmydyński – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 4. Adam Maison – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 5. Anna Okulska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 6. Krystyna Szkoda – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 7. Paweł Chomiczewski – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 8. Danuta Hajnowska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
 9. Justyna Fajkisz – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
z siedzibą w w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi, ul. Wilcza 41

 1. Barbara Dudek – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 2. Mateusz Kozak – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 3. Elżbieta Kowalska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 4. Roman Ziemski – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 5. Justyna Mardyła – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 6. Zbigniew Szybiak – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 7. Martyna Skowrońska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 8. Elżbieta Ferenc – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
 9. Lidia Madeja – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi, pl. Niepodległości 7

 1. Beata Kuba – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 2. Iwona Pietruszczak – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 3. Lucyna Pałka – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 4. Elżbieta Czarnecka – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 5. Ewelina Wysoczańska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 6. Krzysztof Słodownik – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 7. Barbara Ostręga – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
 8. Grażyna Mosińska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 9. Ewa Pawłowska – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi, ul. Wojska Polskiego 50

 1. Sławomir Słowik – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 2. Władysław Kowalski – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 3. Adrian Maćków – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 4. Martyna Poniatowska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 5. Magdalena Wilczyńska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
 6. Michał Zakrzewski – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego
  Monika Kaczmarek – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 7. Joanna Bandyk – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
 8. Ewelina Mikołajczyk – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
z siedzibą w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Złotoryi, ul. Górnicza 21/23

 1. Kamil Goda – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 2. Marzena Mała – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 3. Mateusz Pasek – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 4. Czesława Grzebień – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
 5. Jerzy Dąbrowski – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 6. Marcin Łysiak – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego
 7. Emilia Grocka – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 8. Teresa Gagatek – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 9. Halina Ulanowska – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
z siedzibą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18

 1. Adriana Czarnecka – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 2. Krzysztof Chrzanowski – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 3. Katarzyna Węglińska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 4. Kamila Brzozowska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 5. Mateusz Zbęk – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 6. Monika Wnęk – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 7. Agata Chmielarska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 8. Jacek Kozakiewicz – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego
 9. Krystyna Szapował – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
z siedzibą w Hali Sportowej „Tęcza” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi,
ul. Wilcza 43

 1. Jakub Woźniak – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 2. Urszula Kocoń – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 3. Marcin Węgliński – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 4. Magdalena Rybińska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 5. Grzegorz Nowodyła – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 6. Marianna Bąk – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 7. Genowefa Mazur – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
 8. Dorota Lechowicz – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
 9. Tomasz Lechert – zam. Złotoryja, wyznaczony przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10
z siedzibą w Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi, ul. Hoża 11

 1. Krzysztof Zamojski – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 2. Agnieszka Staszkiewicz – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 3. Marian Wolniak – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
 4. Tomasz Szapował – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 5. Jan Matecki – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego
 6. Krystyna Woźniak – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 7. Joanna Kotala – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
z siedzibą w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

 1. Teresa Klicka – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
 2. Aleksandra Krawczyk – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 3. Jadwiga Hajduk – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
 4. Maria Czernatowicz – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 5. Anna Stefańska – zam. Złotoryja, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
 6. Stanisław Wójcik – zam. Złotoryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
 7. Joanna Petters – zam. Złotoryja, wyznaczona przez Burmistrza Miasta Złotoryja

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie 0050.97.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Tadeusz Kozak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2015 08:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.04.2015 09:40 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
22.04.2015 08:39 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)