Uchwała Nr 0007.VII.42.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

­

Uchwała Nr 0007.VII.42.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym stałych  Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się radnego Waldemara Wilczyńskiego  do składu następujących Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi: 
1. Komisji Gospodarczej,
2. Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
3. Komisji Spraw Społecznych,
4. Komisji Budżetu i Finansów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VII.42.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2015 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2015 12:05 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)