Uchwała Nr 0007.VIII.44.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

­

Uchwała Nr 0007.VIII.44.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”


na podstawie art. 7 ust 1, art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z  art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349), Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Złotoryja do  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” i podjęcie współpracy przy realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz innych ważnych dla regionu programów i działań.

§ 2

Gmina Miejska Złotoryja przystępuje do Stowarzyszenia jako przedstawiciel sektora publicznego na prawach członka zwyczajnego.

§ 3

W Stowarzyszeniu Gminę Miejską Złotoryja reprezentować będzie Burmistrz Miasta Złotoryja.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VIII.44.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2015 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.05.2015 12:37 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)