Uchwała Nr 0007.VIII.45.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia...

­

Uchwała Nr 0007.VIII.45.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)  Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w § 1.  dodaje się słowa:
-  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VIII.45.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2015 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.05.2015 12:39 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)