Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu dowodu osobistego

­

 

MIEJSCE ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA:
Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, oficyna, I piętro, pokój nr 5

WAŻNE: utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy zgłosić niezwłocznie, osobiście organowi dowolnej gminy, a w przypadku pobytu poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej. Zgłoszenia w placówce konsularnej można dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Z DNIEM ZGLOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA NASTĘPUJE UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty.

GODZINY PRZYJMOWANIA:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 14.00, wtorek 7.30 – 16.30

OPŁATY:
Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
od ręki.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.z 2015 r., poz.212).

UWAGI:
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące.

W przypadku utraty dowodu osobistego wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości składa się niezwłocznie zgodnie z opisem zamieszczonym w pliku: „WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO”.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH POD NUMERAMI TELEFONÓW
76 87 79 160, 76 87 79 161, 76 87 79 162

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Tadeusz Kozak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2015 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.05.2020 10:16 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
13.05.2020 10:16 Usunięto załącznik Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wzór (Piotr Rewig)
16.06.2015 11:30 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)