Uchwała Nr 0007.IX.47.2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2014.

­

Uchwała Nr 0007.IX.47.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2014.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm. /   i  art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ oraz § 57 i  58 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:


§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.47.2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2014.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2015 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2015 15:02 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)