Uchwała nr 0007.IX.57.2015 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

­

Uchwała nr 0007.IX.57.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na podjęcie przez Gminę Miejską Złotoryja działań zmierzających do przygotowania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696) realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.IX.57.2015 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2015 15:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2015 15:22 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)