Uchwała Nr 0007.X.60.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały

­

Uchwała Nr 0007.X.60.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.6.2014  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1.

Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 29 grudnia 2014r. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 29 grudnia 2014r. Nowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.

§ 4.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.60.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 10:36 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)