Uchwała Nr 0007.X.67.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych

­

Uchwała Nr 0007.X.67.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.594, ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015.460 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki nr:
- ul. Pomorska, działka nr 130/53 obręb 8 Złotoryja.

Wyżej wymieniona działka zlokalizowana jest na terenie miasta Złotoryja.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.67.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 11:51 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)