Uchwała Nr 0007.X.70.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

­

Uchwała Nr 0007.X.70.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16  września 2015 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594  z późn. zm./ i art.  163 § 2. ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych / t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133  z późn.zm./ Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:

1. Irena Mundyk - przewodniczący zespołu
2. Franciszek Słaby - członek
3. Agnieszka Zawiślak - członek
4. Tomasz Popiel - członek

§ 2.

Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych
kandydatach  na ławników.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.70.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 12:06 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)