Uchwała Nr 0007.X.74.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy

­

Uchwała Nr 0007.X.74.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 t.j. ze zm.)  
Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/373/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 177, poz. 2559 z dnia 20.08.2002 r.

§ 2

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, obejmuje cały obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.74.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:0
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 13:06 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)