Uchwała Nr 0007.XI.78.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi

­

Uchwała Nr 0007.XI.78.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

Nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 56 położonej w obrębie nr 5 w Złotoryi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę ulica Granitowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XI.78.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2015 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2015 10:00 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)