Uchwała Nr 0007.XIII.104.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

­

Uchwała Nr 0007.XIII.104.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni w Złotoryi.


Na podstawie art. 18  ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2015 r. ,poz. 1515)  oraz art. 48 ust.11 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2013 r., poz. 217 z późn. zm.)  Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Złotoryi, uchwalony Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
2. Regulamin o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XIII.104.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:162
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2015 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2015 10:06 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
23.12.2015 10:05 Dodano załącznik "Regulamin Rady Społecznej.pdf" (Paweł Kochanowski)
23.12.2015 09:51 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)