Uchwała Nr 0007.XIII.108.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2016 r.

­

Uchwała Nr 0007.XIII.108.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2016 r.

                                 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ./ i § 6 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2016  rok  stanowiący załącznik do  uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2016 r.


Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XIII.108.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2015 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.01.2016 11:33 Dodano załącznik "Plan pracy Rady Miejskiej na 2016 r..pdf" (Paweł Kochanowski)
23.12.2015 10:42 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)