Uchwała Nr XXXIX/255/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej

­

Uchwała Nr XXXIX/255/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1.

Wybiera się Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2006.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/255/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2005 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2005 13:17 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)