Uchwała Nr XL/266/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

­

Uchwała Nr XL/266/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się radnego Stanisława Korzeniewskiego w skład Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

§ 2.

Powołuje się radnego Stanisława Wójcika w skład Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

§ 3.

Powołuje się radnego Stanisława Sołtysika w skład Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

§ 4.

Powołuje się radna Krystynę Woźniak w skład Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

§. 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/266/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2006 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2006 14:06 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)