UCHWAŁA NR 0007.XXV.214.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXI.174.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020”

­

UCHWAŁA NR 0007.XXV.214.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr  0007.XXI.174.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.XXI.174.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się i wdraża do realizacji ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020”  w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.214.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXI.174.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2017 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2017 15:38 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
28.02.2017 15:38 Dodano załącznik "LPR Złotoryja 2015-2020" (Piotr Rewig)
28.02.2017 15:36 Usunięto załącznik LPR Złotoryja 2015-2020.pdf (Piotr Rewig)
24.02.2017 09:56 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)