UCHWAŁA NR 0007.XXVI.222.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.222.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie  zlecenia rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz § 6 i § 9 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku ze skargą Pani  XXXXXXX w sprawie  przekroczenia  przez  Burmistrza Miasta Złotoryja swoich kompetencji  a mianowicie:
1. bezzasadne wydatkowanie budżetu miasta Złotoryja,
2. naruszenie praworządności Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 48-49 w Złotoryi,
3. przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy
- zleca się Komisji Rewizyjnej kontrolę dokumentów związanych z tą sprawą.
§ 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi wystawi imienne upoważnienie członkom  Komisji Rewizyjnej uprawniające do przeprowadzenia kontroli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVI.222.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2017 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.03.2017 10:35 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)