UCHWAŁA NR 0007.XXVII.226.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVII.226.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz § 6 i § 9 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku ze skargą Pani  XXXXXX  na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie  przewlekłego załatwiania  sprawy  dot.  przydzielenia dodatku 500+  -  zleca się Komisji Rewizyjnej kontrolę dokumentów związanych z tą sprawą.
§ 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi wystawi imienne upoważnienie członkom  Komisji Rewizyjnej uprawniające do przeprowadzenia kontroli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.226.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.04.2017 10:17 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)