UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.234.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.234.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz § 6 i § 9 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku ze skargą XXXXXXXXXX  na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie  bezprawnego pobierania opłat za prawo do korzystania z grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednych zwłok -  zleca się Komisji Rewizyjnej kontrolę dokumentów związanych z tą sprawą.
§ 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi wystawi imienne upoważnienie członkom  Komisji Rewizyjnej uprawniające do przeprowadzenia kontroli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.234.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2017 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2017 10:49 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)