UCHWAŁA NR 0007.XXIX.235.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIX.235.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2016, poz. 446. ) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§. 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016.
§. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.235.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2017 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2017 11:21 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)