UCHWAŁA NR 0007.XXX.251.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXX.251.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)  Rada Miejska w Złotoryi, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika graficznego do uchwały Nr 0007.XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi. Nowy załącznik graficzny otrzymuje brzmienie jak załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.251.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2017 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.08.2017 08:59 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)