UCHWAŁA NR 0007.XXX.255.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXX.255.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr  0007.XXIII.186.2016r.  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały 0007.XXIII.186.2016r Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 22 grudnia 2016r. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 22 grudnia 2016 r. Nowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.
§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.255.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.10.2017 10:05 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)