UCHWAŁA NR 0007.XXXI.270.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXI.270.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”

zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r.  zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XXV.215.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 lutego 2017 r.
oraz zmienionej Uchwałą nr 0007.XXX.252.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017r.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 0007.XXX.252.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXI.270.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2017 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.11.2017 09:31 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)