UCHWAŁA NR 0007.XXXI.275.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXI.275.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie przystąpienia do prac nad  strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Złotoryi wyraża zgodę na przystąpienie do prac nad tworzeniem  strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części  województwa dolnośląskiego na lata 2020 – 2030 „SUDETY 2030”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXI.275.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2017 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.11.2017 09:58 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)