UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.287.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.287.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 68.242,08, w tym:
-  dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 48.260,52
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 19.981,56 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2.  Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 68.242,08 tym:
-  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 148.533,14
-  wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę  216.775,22  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22.XII.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 XII. 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.287.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 11:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2017 11:16 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)