UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.288.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 r.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.288.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875./ i § 6 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018  rok  stanowiący załącznik do  uchwały.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.288.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2017 11:21 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)