UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.289.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 rok.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.289.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia  planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2018, stanowiące załączniki do uchwały od nr 1 do nr 5.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.289.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2017 11:30 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)