UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.291.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 11

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.291.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 11

Na podstawie art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012 r., poz. 83),  Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od opłaty                     z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie 2 miasta Złotoryja, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 106/1 i 106/2 o łącznej powierzchni 0,1199 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00009630/5. Bonifikaty udzielono XXXXX zamieszkałej w Złotoryi przy ul. XXXXX i Państwu XXXXX zamieszkałych w Warszawie XXXXX. Zwaloryzowana wysokość bonifikaty proporcjonalnie dla działki 106/2 wynosi:
- 45,46 zł  dla Pani XXXXX,
- 47,76 zł dla Państwa XXXXX
- 20,60 zł dla Państwa XXXXX
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.291.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 11
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2017 11:36 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)