UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.298.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXI.173.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.298.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr 0007.XXI.173.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”

Na podstawie art. 7 ust.1, art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. – Monitor Polski Nr 50, poz. 735) Rada Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 0007.XXI.173.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., w Załączniku 7 „ Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji”:
1) dodaje się kolejne pozycje (wiersze), jak niżej:

Lp.

Miejscowość

Ulica

Numer

Nr obrębu

Nr działki

ew.

Typ

płyt

Stan płyt

Ilość m 2

115

Złotoryja

Staszica

10

022602_1.0006

211/8

2

3

20

116

Złotoryja

Zagrodzieńska

3

022602_1.0001

47/29

2

3

20

117

Złotoryja

Wojska Polskiego

2

022602_1.0002

127

2

3

40

Objaśnienia: Rodzaj płyt: 1 - płyty azbestowo-cementowe płaskie, 2 - płyty azbestowo-cementowe faliste. Stan płyt: 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie, 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku, 3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.298.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXI.173.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2018 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.01.2018 11:52 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)