UCHWAŁA NR 0007.XL.334.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 października 2018 r.

­
UCHWAŁA NR 0007.XL.334.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 października 2018 r.
 
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w szpitalach:
1) Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi,
2) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi.
§ 2. Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XL.334.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2018 10:15 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)