UCHWAŁA NR 0007.XL.341.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. 11 Listopada 9/2

­

UCHWAŁA NR 0007.XL.341.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. 11 Listopada 9/2

Na podstawie art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012 r., poz. 83),  Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od opłaty   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w udziale wynoszącym 1/2, położonej w obrębie 8 miasta Złotoryja, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 319 (po podziale działka nr 319/10) o powierzchni 0,0826 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00007581/2. Bonifikaty udzielono osobie fizycznej Panu XXXXX zamieszkałemu w XXXXX
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XL.341.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. 11 Listopada 9/2
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2018 10:40 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)