Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów listom kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

­

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów listom kandydatów w wyborach
do Rady Miejskiej w Złotoryi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 180 § 1 pkt 7 w związku z art. 408 pkt 2 i art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)

Miejska Komisja Wyborcza w Złotoryi na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi  przyznaje w drodze losowania zarejestrowanym w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2;
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1

Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 1 października 2018 r. o godz. 1200, w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, sala nr 10 (pierwsze piętro).

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi oraz umieszczenie Biuletynie Informacji Bublicznej.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Złotoryi
/-/ Irena Szczypel     

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów listom kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Tadeusz Kozak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2018 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.10.2018 08:37 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)