UCHWAŁA NR 0007.XLI.345.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

­

UCHWAŁA NR 0007.XLI.345.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr  0007.XXXIII.285.2017r.  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 201 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r.  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r.  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. Nowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.
§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.345.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2018 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2018 14:31 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)