UCHWAŁA NR 0007.I.1.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi.

­

UCHWAŁA NR 0007.I.1.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi.

Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór w tajnym głosowaniu radnego Waldemara Wilczyńskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radny Senior
Józef Banaszek

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.I.1.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2018 15:26 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)