UCHWAŁA NR 0007.I.2.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Złotoryi.

­

UCHWAŁA NR 0007.I.2.2018
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Złotoryi.

Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994  z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór w tajnym głosowaniu na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Złotoryi następujących radnych:
1. Adama Bartnickiego
2. Agnieszkę Zawiślak.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Złotoryi

Waldemar Wilczyński 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.I.2.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2018 15:27 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)