UCHWAŁA NR 0007.II.3.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.II.3.2018
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 8 ust.2 oraz art. 36 ust. 1-4, art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 936 ), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Złotoryja:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 4.800 zł,
- dodatek funkcyjny w wysokości - 2.100 zł,
- dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z udokumentowanymi okresami pracy,
- dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 22 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.II.3.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2018 15:29 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)