UCHWAŁA NR 0007.II.4.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.

­

UCHWAŁA NR 0007.II.4.2018
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.

Na podstawie art. 18a, art. 18b oraz art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Ustala się następujący skład osobowy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi:

a) KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:
1. Agnieszka Zawiślak
2. Adam Bartnicki
3. Ewa Miara
4. Paweł Maciejewski
5. Józef Banaszek
6. Leszek Antonowicz
7. Grzegorz Łoś
8. Eugeniusz Pożar
9. Barbara Zwierzyńska-Doskocz
10. Paweł Okręglicki
11. Dariusz Spychała
12. Stanisław Pazera
13. Marcin Gagatek

b) KOMISJA GOSPODARCZA:
1. Dariusz Spychała
2. Paweł Okręglicki
3. Adam Bartnicki
4. Barbara Listwan
5. Ewa Miara
6. Paweł Maciejewski
7. Józef Banaszek
8. Leszek Antonowicz
9. Grzegorz Łoś
10. Eugeniusz Pożar
11. Barbara Zwierzyńska-Doskocz
12. Agnieszka Zawiślak
13. Stanisław Pazera
14. Marcin Gagatek

c) KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:
1. Dariusz Spychała
2. Paweł Okręglicki
3. Barbara Listwan
4. Ewa Miara
5. Paweł Maciejewski
6. Józef Banaszek
7. Leszek Antonowicz
8. Eugeniusz Pożar
9. Barbara Zwierzyńska-Doskocz
10. Agnieszka Zawiślak
11. Stanisław Pazera
12. Adam Bartnicki
13. Marcin Gagatek

d) KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH:
1. Adam Bartnicki
2. Barbara Listwan
3. Ewa Miara
4. Paweł Maciejewski
5. Józef Banaszek
6. Leszek Antonowicz
7. Grzegorz Łoś
8. Eugeniusz Pożar
9. Barbara Zwierzyńska-Doskocz
10. Paweł Okręglicki
11. Agnieszka Zawiślak
12. Dariusz Spychała
13. Stanisław Pazera

e) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1. Leszek Antonowicz
2. Paweł Maciejewski
3. Ewa Miara
4. Barbara Listwan
5. Paweł Okręglicki
6. Dariusz Spychała
7. Eugeniusz Pożar
8. Barbara Zwierzyńska-Doskocz
9. Marcin Gagatek

f) KOMISJA REWIZYJNA:
1. Dariusz Spychała
2. Paweł Okręglicki
3. Paweł Maciejewski
4. Józef Banaszek
5. Leszek Antonowicz
6. Eugeniusz Pożar
7. Barbara Zwierzyńska-Doskocz
8. Marcin Gagatek
§ 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.II.4.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2018 15:32 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)