UCHWAŁA NR 0007.II.6.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Złotoryi.

­

UCHWAŁA NR 0007.II.6.2018
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Złotoryi.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz § 31 statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór radnego Józefa Banaszka na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.II.6.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2018 15:37 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)