x 
Drukuj
Piotr Rewig 19.12.2018 21:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki Valmet Automotive EV Sp. z o. o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, dnia 18.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego Valmet Automotive EV Sp. z o. o. i uruchomienie produkcji baterii litowo-jonowych przy ul. B. Krzywoustego na działce o numerze ewidencyjnym 92/14 obr. 7 Złotoryja (w LSSE Podstrefa Złotoryja)

­

INFORMACJA

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że na wniosek pełnomocnika spółki Valmet Automotive EV Sp. z o. o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego Valmet Automotive EV Sp. z o. o. i uruchomienie produkcji baterii litowo-jonowych przy ul. B. Krzywoustego na działce o numerze ewidencyjnym 92/14 obr. 7 Złotoryja, dnia 18.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja - jako organ właściwy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wystąpił o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko do:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi,.
  3. Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo dostępu do informacji o środowisku, a materiały dotyczące sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wydziale Mienia – pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Informacja w powyższej sprawie zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotoryi www.zlotoryja.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki Valmet Automotive EV Sp. z o. o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, dnia 18.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego Valmet Automotive EV Sp. z o. o. i uruchomienie produkcji baterii litowo-jonowych przy ul. B. Krzywoustego na działce o numerze ewidencyjnym 92/14 obr. 7 Złotoryja (w LSSE Podstrefa Złotoryja)
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Ewelina Gałązka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2018 21:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.12.2018 21:36 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)