UCHWAŁA NR 0007.III.19.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.

­

UCHWAŁA NR 0007.III.19.2018
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.

Na podstawie art. 18a, art. 18b oraz art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Odwołuje się radnego Leszka Antonowicza ze składu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 2. Odwołuje się radnego Eugeniusza Pożara ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 3. Odwołuje się radną Ewę Miarę ze składu Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 4. Odwołuje się radnego Dariusz Spychałę ze składu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 5. Odwołuje sie radnego Pawła Okręglickiego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 6. Powołuje się radnego Waldemara Wilczyńskiego do Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.III.19.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2019 07:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2019 07:48 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)