UCHWAŁA NR 0007.V.34.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków.

­

UCHWAŁA NR 0007.V.34.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe  i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) – Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ,,Regulamin udzielania dotacji na likwidacje pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe  i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków.”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Udzielenie dotacji celowych ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie niskiej emisji oraz wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne metody grzewcze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.V.34.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2019 08:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.03.2019 09:24 Dodano załącznik "wniosek_dotacja_piece_0007_V_34_2019.pdf" (Paweł Kochanowski)
28.02.2019 08:57 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)